5 ผัก-ผลไม้ ช่วยดูแล ปกป้องและถนอมดวงตาได้ดีเยี่ยม

ดวงตาของตัวเรานั้นมีอยู่ด้วยกันคนล่ะคู่หรือสองตา  แล้วยังเป็นอวัยวะหรือเครื่องจักรอย่างหนึ่งของร่ายกายมนุษย์ที่เสียหายไปแล้ว ไม่สามารถทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้  ไม่มีการซื้อขายและไม่สามารถขอใครได้อีกเช่นกัน  ถ้าจะได้มาจากผู้ที่บริจาคอวัยวะคงถือว่าเป็นการถูกหวย ผู้ที่โชคดีต้องเป็นหนึ่งในล้านจริงๆ